Tájékoztatás helyi népszavazás ügyében felülvizsgálati kérelem benyújtásáról


 

 

Tisztelt Sóskútiak!

 

 

A képviselő-testület tagjai által kezdeményezett helyi népszavazás tárgyában, a Helyi Választási Bizottságnak a népszavazásra bocsátandó kérdés hitelesítéséről szóló 1/2024. (II.12.) sz. határozata ellen jogorvoslatot kezdeményeztek.

 

Egy helyi lakos által megbízott ügyvéd a jogorvoslatra nyitva álló határidő letelte előtt alig két órával 2024. február 27-én 14.06 órakor a Budapest Környéki Törvényszékhez címzett felülvizsgálati kérelmet juttatott el a HVB részére.

 

Ez azt jelenti, hogy a felülvizsgálati kérelem elbírálásáig a népszavazás elrendelése kérdésében a képviselő-testület nem hozhat döntést.

 

Sóskút, 2024. február 28.

 

                                                                             Dr. Újházi Miklós

                                                                a Helyi Választási Iroda vezetője