Március 8-tól változás az ügyfélfogadási rendben


 

Tisztelt Ügyfelek, Tisztelt Lakosok!

 

 

 

Változás a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendjében!

 

 

 

A 104/2021. (III.5.) Kormányrendelet a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról 12. § alapján

 

2021. március 8-tól 2021. március 22-ig az alábbi ügyfélfogadási rendet vezetjük be:

 

 

 

A személyes ügyfélfogadás az alábbiakban ismertetett néhány kivételtől eltekintve ez idő alatt

 

 

 

SZÜNETEL

 

 

 

a Hivatal ügyfeleket hétfői és szerdai napokon 8.30-13.30 óra között, pénteken 8.30-12.00 óra között

 

anyakönyvi ügyek – haláleset és születés anyakönyvezése, apai elismerő nyilatkozatok megtétele, illetve halaszthatatlan esetben házasságkötési ügyek

 

 

 

szociális ügyek – települési támogatások, gyógyszertámogatások

 

 

 

A fenti ügycsoportokon kívül a Hivatal nem fogad ügyfeleket. Akik szociális, vagy anyakönyvi ügyben kívánnak ügyet intézni, kérjük, hogy az ügyintézővel előzetesen telefonon egyeztessenek időpontot, a folyosói ajtón ne jöjjenek be, kopogjanak és várjanak, míg ügyintézőnk kimegy Önhöz.

 

 

 

Minden más ügyben telefonon, e-mailben, vagy egyéb elektronikus ügyintézésre alkalmas módon keressék kollégáinkat.

 

 

 

A pénztári befizetések szünetelnek ezen időszak alatt, helyette a befizetéseket átutalással teljesíthetik. Amennyiben befizetéssel kapcsolatban egyéb kérdéseik lennének a penzugy@soskut.hu e-mail címen érdeklődjenek.

 

 

 

Kérjük, hogy a fenti ügyfélfogadási rendet szíveskedjenek betartani, a jelenlegi nehéz helyzetben az ügyek folyamatos és zavartalan intézése, az önkormányzat működőképességének megőrzése, a hivatal munkatársai egészségének, de egyben a SAJÁT EGÉSZSÉGÜK megőrzése érdekében is ez elengedhetetlen!

 

 

 

Köszönjük megértésüket!

 

 

 

A Hivatal munkatársai továbbra is elérhetőek a Községházán az alábbi telefonszámokon és e-mail címeken:

 

 

 

A Hivatal munkatársainak elérhetőségei:

 

 

 

Dr. Újházi Miklós jegyző

 

E-mail cím: jegyzo@soskut.hu , soskut1@t-online.hu

 

Telefon: 23-560-565

 

 

 

Kondrát Zita aljegyző

 

Kereskedelmi tevékenység, ipari tevékenység, birtokvédelem

 

E-mail: aljegyzo@soskut.hu , engedelyezes@soskut.hu

 

Tel: 23-560-560

 

 

 

Titkárság

 

Kocsis Nóra

 

E-mail: titkarsag@soskut.hu

 

Tel: 23-560-560

 

Népesség nyilvántartás, lakcímbejelentés, házszám igénylés, házszám-hrsz. azonossági igazolás, sírhelyek megváltása

 

 

 

Szimandlné Szolnoki Gabriella

 

E-mail: ugyfelszolgalat@soskut.hu

 

Tel: 23-560-561

 

 

 

Anyakönyvi, hagyatéki ügyek, termőföld adásvételi, haszonbérleti szerződések kifüggesztése

 

 

 

Velegi Ágnes

 

mail: anyakonyv@soskut.hu

 

Tel: 23-560-561

 

 

 

Adóügyek (iparűzési adó, telekadó, gépjárműadó, építményadó)

 

 

 

Geng Jánosné

 

Telefon: 23-560-564

 

E-mail: ado@soskut.hu

 

 

 

Szociális ügyek

 

 

 

Chrenkó Marianna

 

Telefon: 23-560-563

 

E-mail: szocialis@soskut.hu

 

 

 

Gazdasági Iroda

 

Faragó Péterné gazdálkodási előadó

 

Karácsony Zsuzsanna pénzügyi előadó

 

Telefon: 23-560-567, 23-560-569

 

E-mail: penzugy@soskut.hu

 

 

 

A Pusztazámori Kirendeltség munkatársainak elérhetősége:

 

2039 Pusztazámor, Munkácsy u. 1.

 

 

 

Titkárság:

 

 

 

Baranya Bianka

 

Telefon: 23-347-438

 

E-mail: titkarsag@pusztazamor.hu

 

 

 

Adóügyek:

 

 

 

Hankóné Tokodi Anna

 

Telefon: 23-347-438

 

E-mail: ado@pusztazamor.hu

 

 

 

Önkormányzati egyéb (nem hatósági) ügyekben kereshető még

 

Szimandl Mónika

 

Telefon: 23-347-438

 

E-mail: szimandl.monika@pusztazamor.hu