Akadálymentes változat
Vissza a főoldalra
Pest megyei kistelepülések könyvtárai

Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány

soskut.lap.hu

Helyi Építési Szabályzat részleges módosítása kertes övezetre vonatkozóan

Partnesrégi egyeztetés hirdetménye


Tisztelt Sóskútiak!

Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy a 90/2022.(VI.15.) sz. képviselő-testületi határozat alapján megkezdődött a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv részleges módosításának folyamata. A Helyi Építési Szabályzat részleges módosításának célja, hogy a volt zártkertek területén, az ott több évtizede kialakult beépítésnek megfelelően, a legalább 3.000 m2 területű ingatlanokon, a korábbi, 2022. május 9.-ig hatályos szabályozással megegyezően, lakórendeltetésű épület elhelyezése ismételten lehetővé váljon.  Azaz a legalább 3.000 m2 területű ingatlanon, az OTÉK előírásainak megfelelő esetben, mértékben és feltételekkel, lakóépület is elhelyezhető vagy építhető lehessen. A módosítási javaslat célirányos, kizárólag ezt a változtatást tartalmazza.

 A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet, valamint a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelet, valamint a már említett 90/2022.(VI.15.) sz. számú képviselő-testületi határozat szerint a képviselő-testület megkezdi az érdemi partnerségi egyeztetést és a közigazgatási véleményezési eljárást.

A teljes dokumentáció megtalálható a www.soskut.hu honlapon a Helyi Építési Szabályzat /Településrendezési eszközök módosítása kertes övezetekre vonatkozóan menüponton belül, valamint félfogadási időn belül (hétfőn, szerdán és csütörtökön 8.30-15.30 óra között) megtekinthető a Községházán.  

A széleskörű nyilvánosság biztosítása érdekében a véleményezés lehetőségét

  1. közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
  2. helyi lapban (amennyiben annak megjelenési ideje lehetővé teszi),
  3. önkormányzati honlapon, és
  4. lakossági fórumon

közzé tesszük az alábbiak szerint:

A jóváhagyandó tervezettel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket a 2022. december 5-én (hétfőn) 14.00 órai kezdettel a Községházán (Sóskút, Szabadság tér 1.) megtartandó lakossági fórumon szóban, illetve folyamatosan, de legkésőbb a lakossági fórumtól számított 8 napon belül (azaz 2022. december 13-ig) írásban tehetik meg. Írásos véleményüket leadhatják személyesen a Községházán, küldhetik postán az önkormányzat címére (2038 Sóskút, Szabadság tér 1.) úgy, a határnapig beérkezzen. Továbbá megküldhetik elektronikus levélben a titkarsag@soskut.hu és/vagy a jegyző@soskut.hu címekre.


Sóskút, 2022. november 28.                                                         

                               König Ferenc polgármester megbízásából

 

                                                Dr. Újházi Miklós

                                                         jegyző