Akadálymentes változat
Vissza a főoldalra
Pest megyei kistelepülések könyvtárai

Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány

soskut.lap.hu

Natura 2000 területek Sóskúton

Natura 2000 területek Sóskúton

Az Európai Unió azzal a céllal hozta létre a Natura 2000 természetvédelmi hálózatot, hogy a még megléő érintetlen területeket, természeti örökségeket és a biológiai sokféleséget megőrízze. Ezekre a területekre az alábbi szabályok vonatkoznak

Natura 2000 területek:

  • 014/1-014/16 - A Törökbálint- Érd közötti térség, Tihany tanya körüli földek és ide tartozik a volt honvédségi lőtér
  • 025/1-025/24 - A Doberdó
  • 028-034/1 - A Fundoklin és környéke a levendulással
  • 0162 - Kálvária

A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a környezetvédelmi, természetvédelmi, és vízügyi felügyelőség engedélye szükséges

•·        a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvénnyé alakításához;

•·        a terület helyreállításához;

•·        az erdőkről és az erdő védelméről szóló törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez;

•·        a talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény rendezéséhez, valamint a technikai jellegű sporttevékenység folytatásához. 

A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területre irányuló hatósági eljárás során a felügyelőség, illetve a külön jogszabályban meghatározott természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges

•·        telekalakítás, építés és használatbavétel engedélyezéséhez;

•·        nyomvonalas létesítmény, elektronikus hírközlő építmények, továbbá földmű építése engedélyezéséhez;

•·        vízimunka, vízilétesítmény és vízhasználat engedélyezéséhez;

•·        ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges telep létesítésének engedélyezéséhez;

•·        bányatelek megállapításának, módosításnak, az ásványi nyersanyag feltárására, kitermelésére, valamint a meddőhányó hasznosítására, a kitermelés szüneteltetésére, a bánya bezárására vonatkozó műszaki üzemtervek és a tájrendezési terv jóváhagyásának, továbbá a bányászati létesítmények építésének és üzembe helyezésének, továbbá a bányászattal összefüggő vízjogi hatósági eljárásokban;

•·        halászati hatósági eljárásban;

•·        vadaspark, vadaskert létesítésére, hatósági vadászat elrendelésére, tenyésztett vad vadászterületre történő kiengedésének engedélyezésére, vadászati idény módosítására, valamint vízivad fészkelési és vonulási szempontból nemzetközi vagy hazai kiemelt jelentőségű vízi élőhelyeken a vízivadvadászat rendjére irányuló vadászati hatósági eljárásban;

•·        az erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyására, engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően telepített erdő faállománya fenntartásának engedélyezésére, erdőterület igénybevételének engedélyezésére, az erdő terület tervezett igénybevételére vonatkozó elvi hozzájárulásra irányuló erdészeti hatósági eljárásban;

•·        termőföld más célú hasznosítását eredményező területhasználathoz.

Az engedélyező hatóság az eljárásba szakhatóságként akkor is köteles bevonni a felügyelőséget, illetve a külön jogszabályban meghatározott természetvédelmi hatóságot, amennyiben a hatósági eljárás nem Natura 2000 területre irányul, de a rendelkezésére álló adatok szerint a Natura 2000 területekre jelentős kihatással lehet.

A közút, a vasút, az energetikai hálózat fenntartásához, kezeléséhez szükséges tevékenységek a felügyelőség engedélye, illetve szakhatósági hozzájárulásának kikérése nélkül végezhetők.