Helyi hírek


A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály által a Dongwha Electrolyte Hungary Kft. tervezett üzemével kapcsolatban meghirdetett közmeghallgatás megtartásában változások történtek.

A november 19.-én kiadott közlemény szerint a közmeghallgatás kezdő időpontja változatlanul 2020. november 30.. De a járványügyi helyzetre és a veszélyhelyzettel kapcsolatban kiadott kormányrendeletekre tekintettel a helyszín és a lebonyolítás módja módosult. A közmeghallgatás nem a sóskúti Községházán lesz, hanem a Zöldhatóság telefonon, konferenciabeszélgetés keretében bonyolítja le. 

A Környezetvédelmi Hatóság 2020. november 30.-án (hétfőn) 10.00 -12.00 óra között kereshető a +36 1 478 4407 telefonszámon. Az így lebonyolított közmeghallgatásról hangfelvételt készítenek, amelyet elérhetővé tesznek a kormányhivatal honlapján. 

A Zöldhatóság átal a környezetvédelmi hatósági eljárásban tartandó közmeghallgatás változásáról a részletes információk a mellékelt közleményben (a hír címére kattintva) olvashatók.

A teljes dokumentáció és az abból készített közérthető öszefoglaló továbbra is elérhető a kormányhivatal honlapján túl a soskut.hu honlapon is a helyi hírek között.

Teljes dokumentáció:    http://soskut.hu/?module=news&action=getfile&fid=134279 

Közérthető dokumetnáció:  http://soskut.hu/?module=news&action=getfile&fid=134278 

                                                                               

                                                                                             Dr. Újházi Miklós 

                               

 


Köztudott, hogy Magyarország Kormánya 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet miatt különböző korlátozó intézkedéseket vezetet be a 484/2020.(XI.10.) Korm. rendelettel. Ezek között több, a sportolással kapcsolatos korlátozás is szerepel. A kormányrendelet két helyen is kimondja, hogy az egyéni szabadtéri sportok (különösen a futás, kerékpározás és gyaloglás) gyakorlása engedélyezett.  

A rendelet egyértelműen kimondja azt is (4. § (3) bekezdés), hogy

„Tilos – a  (4)  bekezdés szerinti kivétellel – a  közterületen, a  nyilvános helyen, valamint a  sportpályákon a csapatsportok – különösen a labdarúgás, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda – gyakorlása.”

 

Ez alól csak a versenysport a kivétel (4. § (4) bekezdés). Vagyis a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára tartott edzés és verseny megengedett.

 

Azaz a szabadtéri kosárlabdapályán, a műfüves focipályán és a nagypályán a veszélyhelyzet alatt labdajátékok gyakorlására csak igazolt versenyzőknek tartott hivatalos edzés, mérkőzés alkalmával lehetséges. Minden más esetben szabálysértésnek minősül. 

Hasonló szabály van érvényben a zárt térben történő sportolásra.

A tilalom országos, nem a polgármester dönt erről helyben.

Minden szabadidős tevékenységként sportolni szándékozó személy úgy jár el helyesen, ha a rendelet érvényességi idején belül az egyéni sportokat gyakorolja és lehetőség szerint szabadtéren.

                                                                                               Dr. Újházi Miklós jegyző

 

 
Az ügyfélfogadás eltérő rendje a mai naptól érvényes, a közös hivatal sóskúti telephelyén dolgozó munkatársak puszatzámoron a veszélyhelyzet idején nem tartanak ügyfélfogadást. 


A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály által az ügyben tartandó közmeghallgatás helye, és ideje:

Sóskúti Községháza Díszterme 2020. november 30. (hétfő) 10.00 órai kezdettel. 

A tervdokumentáció és egyéb iratok megtekintésének helye és ideje:

PMKH KTF 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12., félfogadási időben az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban (Kamarásné Buchberger Edit +36 1 478-4400)

A dokumetáció elektronikusa formájának letöltési helye:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-banyafelugyeleti-foosztaly-pe-ktf-29374-1-2020 

(Kapcsolódó anyagok 29374-1 pdf. dokumetum, 29374-1-2020 zip fájl)

A zip fájl tartalmazza a dokumentáció (csatolt) teljes - anyagát összefoglalóját.


A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály által az ügyben tartandó közmeghallgatás helye, és ideje:

Sóskúti Községháza Díszterme 2020. november 30. (hétfő) 10.00 órai kezdettel. 

A tervdokumentáció és egyéb iratok megtekintésének helye és ideje:

PMKH KTF 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12., félfogadási időben az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban (Kamarásné Buchberger Edit +36 1 478-4400)

A dokumetáció elektronikusa formájának letöltési helye:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-banyafelugyeleti-foosztaly-pe-ktf-29374-1-2020 

(Kapcsolódó anyagok 29374-1 pdf. dokumetum, 29374-1-2020 zip fájl)

A zip fájl tartalmazza a dokumentáció (csatolt) közérthető összefoglalóját.

 


A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztálya 2020. október 21.-én hatósági eljárást indított a Dongwha Electrolyte Hungary Kft. Sóskút, 067/4 hrsz. alatti ingatlanán tervezett veszélyes hulladék hasznosító üzemére vonatkozó környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás (összevont eljárás ügyében). Az ezzel kapcsolatban kiadott közleményt a hír mellékletében olvashatják. A közleményben olvasható a tervezett tevékenység rövid ismertetése, a dokumentáció elektronikus elérési helye, a betekintés helye és módja, valamint a Zöldhatóság által tartandó közmeghallgatás helye és időpontja. Külön hírként az önkormányzat honlapján is elérhetővé tesszük ezeket az információkat, valamint a dokumentáció elektronikusan elérhető változatát a teljeset és a rövidített, közérthető formát egyaránt.   Következő