Akadálymentes változat
Vissza a főoldalra
Pest megyei kistelepülések könyvtárai

Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány

soskut.lap.hu

Közlemény helyi népszavazás kezdeményezéséről


KÖZLEMÉNY HELYI NÉPSZAVAZÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉRŐL

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. tv. 37. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően közzéteszem, hogy 2024. január 29.-én Aradi Gergely és Bereczkiné Ulehla Anna önkormányzati képviselők helyi népszavazást kezdeményeztek a következő kérdésben:

Egyetért-e Ön azzal, hogy Sóskút közigazgatási határán belül elem és akkumulátorhulladékot, akkumulátor gyártás során keletkező fémhulladékot feldolgozó üzem működjön?

A törvény 38. §-a úgy rendelkezik, hogy a kérdés benyújtását követően különböző esetekben, különböző határidőn belül azonos tárgyú kérdés nem nyújtható be. 

Két kérdés abban az esetben tekintendő azonos tárgyúnak, ha azok – akár részben – azonos vagy egymást kizáró kötelezettséget rónának a képviselő-testületre.”

Sóskút, 2024. január 30.

                                                                                Dr. Újházi Miklós                                                                                                                  a Helyi Válaszási Iroda vezetője

                                                              

Jegyzet:

 2013. évi CCXXXVIII. tv.

„38. § (1) A kérdés benyújtását követően nem nyújtható be azonos tárgyú kérdés

a) a helyi választási iroda vezetőjének a 40. § (1) bekezdése szerinti elutasító döntését követő tizenhat napon belül, ha az ismételt benyújtásra nem kerül sor,

b) a kérdés hitelesítését megtagadó döntés jogerőre emelkedéséig,

c) a helyi népszavazási kezdeményezés visszavonásáig,

d) az aláírásgyűjtő ívek benyújtására rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltéig,

e) a helyi népszavazás elrendelésének elutasításáról szóló határozat jogerőre emelkedéséig,

f) a helyi népszavazás megtartásáig, vagy

g) a 60. § (2) bekezdése szerinti időszak lejártáig.

(2) Az (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti esetben az ott megjelölt időpontot követő harminc napon belül újabb, azonos tárgyú kérdést nem nyújthat be ugyanazon szervező vagy ugyanazon, a 34. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kezdeményező.

(3) Két kérdés abban az esetben tekintendő azonos tárgyúnak, ha azok – akár részben – azonos vagy egymást kizáró kötelezettséget rónának a képviselő-testületre.”