Akadálymentes változat
Vissza a főoldalra
Pest megyei kistelepülések könyvtárai

Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány

soskut.lap.hu

Hirdetmény partnerségi egyeztetésről


Tisztelt Sóskútiak!

 

 

 

Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy a 89/2022.(VI.15.) sz. képviselő-testületi határozat alapján megkezdődött a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv részleges módosításának folyamata. A képviselő-testület határozatában kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a 061/2 hrsz. alatti ingatlant, bölcsőde létesítése céljára. Az ingatlan eddig gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató övezetbe tartozott. A módosítás célja, hogy olyan övezetbe legyen átsorolva, amely alkalmas az uniós és hazai támogatást elnyert projekt keretében felépítendő és működtetendő önkormányzati bölcsőde létesítésére. A módosítás eredményeként a kiemelt fejlesztési terület intézményi (K-IN) övezetbe lesz átsorolva, valamint a telekből mintegy 150 m2 nagyságú rész véderdő övezetbe kerül. A módosítási javaslat célirányos, kizárólag ezt a változtatást tartalmazza.

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet, valamint a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelet, valamint a már említett 89/2022.(VI.15.) sz. számú képviselő-testületi határozat szerint a képviselő-testület megkezdi az érdemi partnerségi egyeztetést és a közigazgatási véleményezési eljárást.

 

A teljes dokumentáció megtalálható a www.soskut.hu honlapon a Helyi Építési Szabályzat /Településrendezési eszközök módosítása bölcsőde érdekében menüponton belül, valamint félfogadási időben (hétfőn és szerdán 8.30 -15.30 óra között, pénteken 8.30 -12.00 óra között) megtekinthető a Községházán.  

A széleskörű nyilvánosság biztosítása érdekében a véleményezés lehetőségét

  1. közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
  2. helyi lapban (amennyiben annak megjelenési ideje lehetővé teszi),
  3. önkormányzati honlapon, és
  4. lakossági fórumon

közzé tesszük az alábbiak szerint:

 

A jóváhagyandó tervezettel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket a 2022. július 28.-án (csütörtök) 16.00 órai kezdettel a Községházán (Sóskút, Szabadság tér 1.) megtartandó lakossági fórumon szóban, illetve folyamatosan, de legkésőbb a lakossági fórumtól számított 8 napon belül (azaz 2022. augusztus 5-ig) írásban tehetik meg. Írásos véleményüket leadhatják személyesen a Községházán, küldhetik postán az önkormányzat címére (2038 Sóskút, Szabadság tér 1.) úgy, a határnapig beérkezzen. Továbbá megküldhetik elektronikus levélben a titkarsag@soskut.hu és/vagy a jegyző@soskut.hu címekre.


Sóskút, 2022. július 18.

                                                           

                               König Ferenc polgármester megbízásából

 

 Dr. Újházi Miklós

                                                         jegyző