Akadálymentes változat
Vissza a főoldalra
Pest megyei kistelepülések könyvtárai

Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány

soskut.lap.hu

A Dimbes-Dombos Óvoda állást hirdet gyógypedagógiai asszisztens munkakörre

Dimbes-dombos Óvoda Sóskút

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

gyógypedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.


Dimbes-dombos Óvoda Sóskút

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

gyógypedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

-         határozott idejű, részmunkaidős (napi 4 óra) 2022.08.31-ig

-         A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

-         a pályázó fényképes szakmai önéletrajza

-         végzettséget igazoló okmány(ok) másolata

-         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

-         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a pályázat elbírálási eljárásának lefolytatásáig, illetve sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti jogviszony létrejöttéig.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.

A pályázat benyújtásának módja:

-         elektronikus úton Kovács Károlyné részére a soskuti.ovoda@gmail.com email címen keresztül vagy

-         személyesen Kovács Károlyné, Dimbes-dombos Óvoda 2038 Sóskút Tulipán u. 9/a

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt a 06 23 348-055 telefonszámon nyújt Kovács Károlyné intézményvezető.