Akadálymentes változat
Vissza a főoldalra
Pest megyei kistelepülések könyvtárai

Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány

soskut.lap.hu

Tájékoztató a 2021/2022 tanévi általános iskolai étkezési nyilatkozatokról


Tájékoztató a 2021/2022 tanévi általános iskolai étkezési nyilatkozatokról

Tisztelt Szülő, Étkező!

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy az Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola   2021/2022 tanévi étkezési nyilatkozatai elérhetők az Önkormányzat pénzügyi irodájában.

 

A kitöltött nyilatkozatot és a csatolandó igazolásokat kérjük az iskola konyhájára 2021. 08.30. –án 9 óráig leadni.

 

Amennyiben étkezést igényel, úgy a jelen nyilatkozat aláírásával gyermeke 2021. szeptember 1-től 2021. június 15-ig étkezőnek számít.

A szeptember havi étkezés díjának befizetése Sóskút Község Önkormányzatán történik (2038 Sóskút, Szabadság tér 1.).

Az étkezés térítési díja:          ebéd:               bruttó 339.- Ft/nap

                                               3x étkezés:      bruttó 458.- Ft/nap

   Felhívjuk figyelmét, hogy

·         amennyiben a megállapított térítési díj befizetése nem történik meg, gyermeke nem étkezhet

·         hiányos adattartalmú nyilatkozatot nem tudunk rögzíteni rendszerünkben, így a Tanulónak az étkezést nem tudjuk biztosítani.

Amennyiben kitöltött adataiban bármilyen változás történik, kérjük, hogy 8 napon belül új nyilatkozat kitöltésével jelezni szíveskedjen!

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSI MÓDOK:

·         Átutalás

·         Készpénz befizetés az önkormányzat házipénztárában

 

 

 

 

KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE:

·         Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (100%-os támogatás)

Kérjük az érvényes határozatot csatolni, ennek hiányában a kedvezményt nem tudjuk érvényesíteni!

Érvényessége a határozaton lévő dátum szerint kerül rögzítésre.

·         Tartósan beteg vagy fogyatékos (50%-os támogatás)

Kérjük az érvényes szakorvosi igazolást, MÁK igazolást csatolni, ennek hiányában a kedvezményt nem tudjuk érvényesíteni!

Érvényessége a bejelentést követő naptól lép érvénybe.

·         Családjában három vagy több gyermeket nevelnek (50%-os támogatás)

A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.

Érvényessége a bejelentést követő naptól lép érvénybe.

·         Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság (100%-os támogatás)

Kérjük az érvényes igazolást csatolni, ennek hiányában a kedvezményt nem tudjuk érvényesíteni!

Érvényessége a bejelentést követő naptól lép érvénybe.

·         Utógondozói ellátásban részesül (100%-os támogatás)

Kérjük az érvényes igazolást csatolni, ennek hiányában a kedvezményt nem tudjuk érvényesíteni!

Érvényessége a bejelentést követő naptól lép érvénybe.

 

ÉTKEZÉS LEMONDÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA:

Kizárólag az alábbi módokon lehetséges:

·         az iskola titkárságán (E-mail)

·         penzugy@soskut.hu (E-mail)

 

Az alábbi adatokat szíveskedjen feltüntetni: étkező neve, iskola/osztály, mely napra történik a lemondás, valamint a módosítás (fajtája). Az étkezés lemondását a tárgynapot megelőző munkanap 09.00 óráig lehet jelezni.

Amennyiben ebédről háromszori étkezésre (vagy fordítva) szeretne áttérni, úgy arra a következő hónap első napjától van lehetőség, a változtatási határidő figyelembe vételével.