Akadálymentes változat
Vissza a főoldalra
Pest megyei kistelepülések könyvtárai

Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány

soskut.lap.hu

 

  Horváthné Körtvélyesi Ivettnek hívnak, és bár születésem óta sóskúti vagyok, lehet, hogy nem mindenki ismer. Ennek legfőbb oka az lehet, hogy a Szlovák Tannyelvű Általános Iskolába, majd Gimnáziumba jártam Budapestre, amit a pozsonyi Komenszky egyetem követett. Innen tudható be a szlovák nyelvtudásom is, mivel a gyökereim, mint Sóskúton sokaknak vegyesek, „tótok" és „svábok" is megtalálhatók benne. 

Szlovák környezetben nőttem fel, ezért teljesen természetes számomra, hogy ápoljam és megőrizzem a helyi szlovák értékeket, hagyományokat és nem utolsó sorban a nyelvet.

Sokak támogatásának és munkájának köszönhetően 2006 őszén létrehozhattuk a Sóskúti Szlovák Önkormányzatot. Az Önkormányzat feladata képviselni mindazok érdekeit és jogait, akik szlovák nemzetiségűnek vallják magukat, akik valamilyen formában kötődnek a szlovák kultúrához, vagy akik csak egyszerűen tisztelik, és ápolni kívánják a közös szlovák hagyományainkat. Folyamatosan szükségünk lesz szavazóink és támogatóink segítségére, tanácsára, részvételére, hogy megbirkózzunk a sok örömteli feladattal és célkitűzéssel melyek megvalósítása településünk közéletét gazdagítja.

Ezért alakult meg a Szlovák önkormányzat 2006 őszén.

Köszönjük a bizalmat, és a lehetőséget, hogy a régmúlt hagyományait újra felélesszük, és érthetővé tegyük, egyúttal továbbadjuk a fiatalabb generációk számára is.

 

Volám sa Ivett Horváth, rodená Körtvélyesi, a hoci som rodená ąóąkútčanka, moľno nie vąetci obyvatelia obce ma poznajú. Je to predovąetkým preto, lebo som chodila do Základnej ąkoly s vyučovacím jazykom slovenským do Budapeąti, kde som absolvovala aj slovenské gymnázium. Neskôr som vyątudovala na Univerzite Komenského v Bratislave. Za znalos» slovenského jazyka vďačím týmto ąkolám, veď moje korene sú zmieąané, slovenské a nemecké - podobne, ako mnohým v naąej obci. Vyrástla som v slovenskom prostredí, preto pokladám za samozrejmé pestova» a zachováva» hodnoty - zvyky a v neposlednom rade jazyk - miestnej slovenskej menąiny.

Vďaka podpory a práce mnohých sme na jeseň 2006 zaloľili Slovenskú menąinovú samosprávu obce ©óąkút. Úlohou menąinovej samosprávy je zastupovanie záujmov a práv vąetkých tých, ktorí sa hlásia k slovenskej národnosti, sú spojení so slovenskou kultúrou, alebo jednoducho len si len ctia naąe spoločné slovenské tradície a sú ochotní sa im venova». Budeme potrebova» stálu pomoc, dobré rady a účas» naąich voličov a zástancov, aby sme boli schopní zastáva» vąetky radostné úlohy a realizova» naąe zámery v záujme obohatenia spoločenského a verejného ľivota naąej obce.

Za týmto účelom bola na jeseň 2006 zaloľená Slovenská menąinová samospráva.

Ďakujeme Vám za dôveru a moľnos», ľe môľeme oľivi» naąe starodávne tradície a zároveň ich môľeme priblíľi» kaľdému a tým aj odovzda» budúcim generáciám.