Helyi Építési Szabályzat
A község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2005.(VIII.9.) rendelet módosításáról és egységes szövegéről szóló 2/2009.(IV.23.) önkormányzati rendelet - módosításokkal egységes szerkezetű szöveg
  Következő