a Dimbes-dombos Óvoda pályázatot hirdet dajka-takarító munkakör betöltsére az alábbiak szerint


Dimbes-dombos Óvoda a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

DAJKA-TAKARÍTÓ munkakör betöltésére.

Határozatlan idejű. Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Sóskút, Tulipán utca 9/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nevelőmunkát segítő feladatok ellátása, az intézmény takarítása a munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

. 8 Általános

. Magyar állampolgárság, cselekvőképesség,

. Büntetlen előélet

. Dajka végzettség

Elvárt kompetenciák:

. Gyermekszeretet, tisztelet, türelem, empátia, óvodapedagógussal való együttműködés, kreativitás, igényes munkavégzés, csapatmunka, tisztasás biztosítása az intézményben.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok. Nyilatkozat, amelyben hozzájárul a pályázati eljárással összefüggő személyes adatainak kezeléséhez.

A munkakörbetöltésének időpontja: 2020. 09.01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 08. 17.

A pályázat benyújtásának módja:

. Postai úton, a pályázatnak a Dimbes-dombos Óvoda címére történő megküldésével, valamint

. Elektronikusan soskuti.ovoda@freemail.hu

. Személyesen: Kovács Károlyné óvodavezetőnél az intézményben.

A Pályázat elbírálásának módja, rendje:                                                                                                           Formai ellenőrzés. Felvételi elbeszélgetést követően, a pályázat elbírálásáról az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.08.25