Tájékoztató kutak fennmaradási engedélyével kapcsolatban

A kérelem nyomtatvány a letölthető űrlapok menüpontban elérhető.


Tájékoztatás kutak fennmaradási engedélyével kapcsolatban

Az elmúlt hetekben sokan érdeklődtek telefonon és levélben is a kutak fennmaradási engedélyezésével kapcsolatban, hogy igaz-e a hír, miszerint 2018. december 31-e után az engedély nélküli kutak tulajdonosai bírságra számíthatnak.

A 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárására az általános szabályok érvényesek, azzal, hogy aki legkésőbb december 31-ig a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást kérelmezi és az engedély megadásának feltételei fennállnak, mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezte a határidő meghosszabbítását 2020. december 31-ig, amiben egyelőre döntés nem született.

Hol kell engedélyt kérnie?

Az utólagos engedélyezés hatásköre megoszlik a katasztrófavédelmi igazgatóságok és a helyi önkormányzatok jegyzői között.

A jegyző hatáskörébe tartozó fennmaradási engedélyezési eljárás: (72/1996. (V.22.) Korm. r. 24. § (1) bekezdése szerint)

Olyan kutak fennmaradási engedélyezési eljárása ahol az alábbi három feltétel fennáll

1.  a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

2. épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

3. nem gazdasági célú vízigény

Tehát a fenti három feltételnek együttesen kell teljesülnie. Ahol ezek a feltételek nem teljesülnek, az engedélyező hatóság a fővárosi és a megyei katasztrófavédelemi igazgatóságok.

Az engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményre vonatkozó fennmaradási engedélyt az építtetőnek (tulajdonosnak) kell kérnie.

Milyen kérelmet kell benyújtania és annak mit kell tartalmaznia?

Vízjogi fennmaradási engedélyt kell benyújtania, amihez mellékelni kell a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontjában részletezett tartalmú dokumentációt. Fontos, hogy az ügyek elbírálása egyedileg történik, és az eljárás menete függ attól, hogy fúrt, vagy ásott, locsolásra használt, vagy egyéb házi igényeket kielégítő, vagy ivóvízkútra vonatkozik. Erről részletes tájékoztatást annak terjedelme miatt az újságban nem tudunk közölni.

Az eljárás illetékköteles, melynek illetéke 3000 Ft.

A kút fennmaradásának engedélyezése során vizsgálni kell azt is, hogy a kút vízgazdálkodási, környezetvédelmi, vagy természetvédelmi szempontból káros-e. Amennyiben igen, és ez átalakítással nem hárítható el, akkor az engedélyt nem lehet megadni és a kutat meg kell szüntetni (el kell bontani).

Összefoglalva, minden kútra engedélyt kell kérni, a kérelemmel kapcsolatos további információ (létesítési, üzemeltetési, fennmaradási) egyedileg kérhető. A vízjogi fennmaradási engedély nyomtatvány megtalálható a www.soskut.hu/letölthető űrlapok menüpontban.

Önkormányzat