A 112 segélyhívószám jogszerű használatáról

Tájékoztatás a 112 segíélyhívószám használatáról, minden amit a hívószámról tudni kell.


 

 

Mikor hívja a 112-t?

 

Minden olyan esetben, amikor emberi élet forog kockán, vagy esélyét érzékeli annak, hogy baj lehet (balesetet látott, tűzesetet észlel, vagy például betörést feltételez). Mindig fontolja meg, hogy indít-e hívást, ugyanakkor ne habozzon, ha érzi, hogy szükséges!

 

Mikor ne hívja a 112-t?

 

Általános, tudakozó jellegű kérdésekkel semmiképpen! Ezt fontos megérteni ahhoz, hogy a rendszert ne terheljük túl irreleváns telefonhívásokkal. A 112 szándékoltan fals hívását egyébként a törvény bünteti, hasonlóképpen, ahogyan eljárás indul azok ellen is, akik puszta szórakozásból hívják a mentőket, a tűzoltókat, vagy a rendőrséget.

 

Hol találhatóak a 112-es segélyhívások fogadására kialakított hívásfogadó központok?

 

Miskolcon és Szombathelyen, ahol szakképzett, több nyelven beszélő operátorok fogadják a hívásokat.

 

Mi tehetek, hogy meggyorsítsam a segélykérésem kezelését?

 

A legfontosabb, hogy csak valós veszélyhelyzetben hívja a 112-t, tehát a mentők, tűzoltók vagy rendőrök beavatkozását igénylő helyzetekben, például ha súlyos közlekedési baleset tanúja, lát egy lángokban álló épületet, vagy észreveszi, hogy épp betörnek egy házba! Ne hívja a 112-t, ha forgalmi információkat, időjárás-jelentést, vagy egyéb, általános tájékoztatást szeretne kapni! Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, veszélybe sodorva azoknak az életét, akik valóban a készenléti szervek segítségére szorulnak. A készenléti szintet a fals hívások is rontják. Soha ne hívja a 112-t beszélgetési célból vagy rosszindulatból! A 112 indokolatlan hívása szabálysértésnek minősül, és pénzbírságot vonhat maga után!

 

A segélyhívást fogadó operátor bejelentkezése után („Segélyhívó központ, jó napot kívánok! Miben segíthetek?”) amennyire csak lehetséges, röviden, világosan mondja el, mi történt, nevezze meg azt is, mire gyanakszik (pl. „Lehet, hogy a táskában bomba van.” vagy „Betörtek hozzám.”). Ez után hallgassa meg, hogy az operátor mit kérdez Öntől, és próbáljon meg világosan, egyszerűen válaszolni a feltett kérdésekre. Az operátornak az Ön által bejelentett eseményt (baleset, bűncselekmény, tűzeset, stb.) be kell sorolnia egy eseménycsoportba, le kell írnia, mi történt, a lehető legpontosabban meg kell határoznia az esemény helyszínét, és – az esemény típusától függően – további információkat kell kérdeznie Öntől. Mindezt azért, hogy kiderüljön, kit kell a helyszínre küldenie (mentőt, rendőrt, tűzoltót), pontosan hova kell menniük, milyen felszereltséggel kell elindulniuk (például rohammentő vagy gyermekmentő, veszélyes anyag mentesítő vagy létrás tűzoltóautó, stb.), és milyen körülményekre számítsanak. Természetesen az a legfontosabb, hogy veszélyhelyzetben Ön a lehető leggyorsabban segítséget kapjon, ezért fontos, hogy Ön is támogassa az operátort a bejelentés során.

 

Az operátor az Ön által bejelentett esemény besorolása alapján előre meghatározott kérdéssor segítségével fog Öntől kérdezni. A legfontosabb kérdések arra irányulnak, hogy hol történt az esemény, van-e és hány sérült, adott esetben folyamatban van-e még a bűncselekmény, van-e tűzre utaló jel, érintett-e veszélyes anyag, illetve szükséges-e valamilyen mentés (pl. beszorult-e valaki a kocsiba, le kell-e zárni utat, stb.). Az élet megmentése a legfontosabb, ezért az operátor – mihelyt kiderült, hogy kell-e rendőrt vagy tűzoltót küldenie – az Ön hívását a mentőszolgálathoz fogja továbbítani, akik segíteni fognak Önnek akár az elsősegélynyújtásban is. Az Ön által egyszer már elmondott információk minden érintett készenléti szerv számára láthatóak lesznek. Addig azonban néha előfordulhat, hogy átkapcsolás után a mentő, a rendőr vagy a tűzoltó olyanokat kérdez Öntől, amelyet egyszer már elmondott. Kérjük, legyen hozzájuk türelemmel, ez az Ön érdeke is!

 

Ha országosan csak két helyen veszik fel a hívásokat, honnan lesz az operátoroknak helyismerete?

 

A helyismeretnek valójában két szempontból van jelentősége: az egyik a bejelentett esemény helyszínének meghatározása, a másik pedig a helyszíni intézkedés. A helyszín meghatározásában a korszerű informatikai megoldások hathatós segítséget képesek nyújtani az egyébként helyismerettel nem rendelkező operátorok számára is.

 

Az operátorokat az esemény helyszínének beazonosításában fejlett térképészeti alkalmazás segíti. Azon túl, hogy a beérkező hívás helyszínét a rendszer automatikusan megjeleníti a térképen, lehetőség van GPS koordináták kezelésére is. Az operátor rögzíthet pontos címet vagy koordinátát, egérrel kijelölhet a térképen egy pontot, de különböző keresések is rendelkezésére állnak. A térképi adatbázisból kereshet például intézményeket (múzeumokat, minisztériumokat, iskolákat), vendéglátó egységeket, ipari létesítményeket. Ezekkel a lehetőségekkel mind-mind a pontos helymeghatározást támogatja a rendszer, hogy a helyszínre küldött egységeknek ne kelljen keresgélniük, így ne veszítsenek időt. A rendszer ráadásul tanítható, a térképészeti adatbázisba fel lehet venni azokat a helyszíneket, amelyek addig nem voltak benne.

 

A készenléti szerveknél ugyanakkor az átadott hívásokat már megyei szinten fogadják azok a szakemberek, akik évek óta ezzel foglalkoznak. Az ő tapasztalataikat az új rendszerrel sem akartuk elveszíteni. A helyszínre kivonuló egységek pedig szintén ugyanazok, akik eddig is kimentek, ők tudják biztosítani továbbra is az igazi helyismeretet. Az ő szolgálatvezénylésüket továbbra is helyi szinten végzik. Mindezek alapján nyugodtan kijelenthető, hogy az intézkedést igénylő esetekben az új rendszerben sem vész el a helyismeret előnye.

 

A projekt során megvalósított új tevékenység-irányítási rendszer ráadásul az egyes egységek pontos helyét is megjeleníti a térképen. Ez a helyszíni intézkedés elrendelése során lehetővé teszi, hogy akkor is egyszerűen tudjon a megyei irányító bevetési egységet küldeni egy esemény helyszínére, ha az adott városban éppen az összes helyi egység foglalt. A térképi megjelenítés segítségével ráadásul hatékonyabban – rövidebb úton, ezért gyorsabban és olcsóbban – küldhetők ki az egységek, hiszen az eseményhez legközelebb tartózkodó szabad egység küldhető. Ez eddig csak rádión keresztüli értesítéssel, bemondásra volt megvalósítható, ráadásul másik település egységeit csak viszonylag hosszabb engedélyezési eljáráson keresztül lehetett mozgósítani. 

 

Mivel jár, ha valaki nem jogszerűen használja a 112-őt!

 

A kifejezetten rosszindulatú, szándékosan megtévesztő hívás szabálysértésnek minősül, és pénzbírsággal jár.

 

A jogosulatlan segélyhívás azt jelenti, hogy a hívó nincs életveszélyben, illetve sem az egészséget, sem a vagyont, sem az életkörnyezetet nem érte károsodás

 

2012. évi II. törvény

 

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről1

 

175. § (1) Aki a hatóságnál vagy közfeladatot ellátó szervnél vészhelyzetről vagy rendzavarásról valótlan bejelentést tesz, szabálysértést követ el.

 

(2) Szabálysértés az is, ha a hamis bejelentés alapján a hatóság vagy a közfeladatot ellátó szerv szükségtelenül a bejelentésben megjelölt helyszínre vonul vagy egyéb intézkedésre kényszerül.

 

160/C. Segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevétele

 

206/C. § (1) Aki az egységes európai segélyhívó számot, illetve a nemzeti segélyhívó számot annak rendeltetésétől eltérő célból, szándékosan felhívja, illetve elektronikus, képi vagy szöveges üzenetküldési szolgáltatás alkalmazásával, vagy a segítségkérés érdekében létrehozott webfelületről a rendeltetéstől eltérő célból, szándékosan, segélyhívásnak nem minősülő szöveges vagy képi üzenetet küld, szabálysértést követ el.

 

(2) Az a vagyonvédelmi rendszerek programozását végző vállalkozás vagy gazdasági társaság vezetője vagy ilyen tevékenységet végző személy, aki a vagyonvédelmi riasztórendszer programozását, kivitelezését úgy hajtja vagy hajtatja végre, hogy a vagyonvédelmi rendszer bármilyen formában segélyhívásnak nem minősülő, automatikus jelzést vagy üzenetet küld az egységes európai segélyhívó számra, illetve bármely nemzeti segélyhívó számra szabálysértést követ el.

 

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.

 

(4) E § alkalmazásában segélyhívás a segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti segélyhívás.

 

Érdemes tudni, hogy a 112-es szám SIM-kártya nélküli mobiltelefonról is hívható!

 

 

 

 

 

Forrás: szaztizenketto.hu